Now showing items 1-1 of 1

    • Jiao Yu Li Nian Yu Jidu Jiao Jiao Yu Guan = 教育理念與基督教教育觀 

      Ou, Yingyu = 區應毓 (Editor); Zhang, Shichong = 張士充 (Editor); Shi, Shuru = 施淑如 (Editor); Chow, Anthony Wing-Hang = 鄒永恒 (Editor); Ou Fang, Yue = 區方悅 (Editor); Tyndale University; Seminary; Tyndale University, J. William Horsey Library, 3377 Bayview Ave., Toronto, ON, M2M 3S4, Canada. Contact: repository@tyndale.ca (Jianada Fu Yin Zheng Zhu Xie Hui = 加拿大福音證主協會Markham, Ont., 2005)